Dette er den nordiske siden til Apex Aircraft

Her kommer jeg med informasjon som er relevant for nordiske forhold og det nordiske motorflymarkedet. De fleste henvisningene er til den franske siden for oppdatert og korrekt informasjon.

Min rolle som agent

Min rolle er å være bindeleddet mellom fabrikken og nordiske kunder. All kontraktsinngåelse, leveranse og fakturering skjer imidlertid direkte fra fabrikken.

Øyvind Moe

 

 

 

Nordisk agent for
Apex Aircraft:

Øyvind Moe
Glassverkveien 7a
1363 Høvik

Telefon: 67518025
Mobil: 90512512